Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Information till vårdgivare

Uppföljning av vårdcentraler inom vårdval i Jönköpings län

Region Jönköpings län följer upp vårdcentralernas resultat utifrån uppdraget i ”Primärvård inom vårdval i Jönköpings län”.

Uppföljning 2017

En viktig del i regionens uppföljning av primärvården är den årliga dialog om mål, resultat och utveckling som sker vid besök på samtliga vårdcentraler. Årets uppföljning fokuserar särskilt på utvecklingen av primärvården som bas i hälso- och sjukvården och regionens prioriterade utvecklingsområden inom ramen för ”Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård”.

Sammanställning av Region Jönköpings läns uppföljning av vårdcentralerna våren 2017:

Uppföljning av primärvården 2017

Uppföljning 2016

Sammanställning av Region Jönköpings läns uppföljning av vårdcentralerna våren 2016:

Uppföljning av primärvården 2016

Uppföljning 2015

Sammanställning av Region Jönköpings läns uppföljning av vårdcentralerna våren 2015:

Uppföljning av primärvården 2015

Uppföljning av systematiskt förbättringsarbete

Region Jönköpings län följer upp och betalar ut ersättning för systematiskt förbättringsarbete:

Uppdaterad: 2017-11-27
Jenny Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård