Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard
Twitter

Följ det regionala FoU-arbetet inom socialtjänst, skola och fritid.

@FoU_regionjkpg

Fiske

FoUrum social välfärd

FoUrums uppdrag är att stödja länets kommuner i att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten.

Utgångspunkten för vår verksamhet är att ge brukarna inflytande, stärka den professionella kompetensen och integrera forskning och praktik.

2017-08-28 7.47

Aktiestinsens stipendium inom äldres aktivitet och hälsa

Lennart "Aktiestinsen" Israelsson med prischeck till tidigare års vinnare.Nu är det tid att söka årets stipendium i Aktiestinsens Lennart Israelssons stiftelse för främjande av äldres aktivitet och hälsa.
Läs mer

2017-08-22 12.10

Nya masterstudenter i kvalitetsförbättring och ledarskap

Ett 40-tal personer tillika studenter och lärare står framför ett hus.I dagarna hälsas ett 40-tal nya studenter från hela landet välkomna till Jönköping och vårt masterprogram i kvalitetsförbättring och ledarskap.
Läs mer

2017-06-12 7.34

Glada stipendiater på Högskolans avslutning

Alinde och Hanna med blommor och sina stipendier.Malin, Jenny, Hanna, Elina och Alinde var extra glada när Hälsohögskolan hade sin examensavslutning den 9 juni 2017. De fick nämligen stipendier från Region Jönköpings län och länets kommuner.
Läs mer

2017-05-24 13.28

Mer egenmakt genom delaktighetsmodellen

13 personer uppställda på rad.Delaktighetsmodellen har utvecklats för att underlätta en jämlik dialog mellan brukare och personal. Modellen används idag i elva av länets kommuner.
Läs mer

2017-05-24 12.58

Förebyggande insatser till familjer med alkohol- och drogproblem

En person fäster en post-it-lapp bland andra skrivna lappar.Länets kommuner driver tillsammans med FoUrum forskningsprojektet FIFA; hur socialtjänsten kan förbättra sitt stöd till familjer med alkohol- och drogproblem.
Läs mer

2017-05-08 10.44

Individens behov på särskilda boenden för äldre

Bild på två personer som föreläser. Foto: Lisa Andersson.Landets kommuner rekommenderas av SKL att höja kvaliteten på särskilda boenden för äldre genom att utveckla välfärdsteknik, arbetssätt och ett tydligare ledarskap.
Läs mer

Familjehemsresursen

Kommunerna i Jönköpings län driver gemensamt Familjehemsresursen, som jobbar med rekrytering och utbildning av familjehem.

Familjehemsresursen

Uppdaterad: 2017-08-28
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling