Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Vuxna

Vi arbetar tillsammans med kommunerna för att utveckla kvaliteten inom missbruks- och beroendeområdet, psykiatriområdet och för att förebygga utanförskap genom arbete och delaktighet.

Det görs bland annat genom att anordna utbildningar inom olika metoder samt genom om att utveckla former för samverkan mellan kommuner, region och myndigheter.

Kontakt

Arbete och delaktighet
Karin Fröderberg
FoU-ledare

070-293 69 70

Missbruk och beroende
Cecilia Strandlund
FoU-ledare

036-10 24 54 (mobil anknytning)

Psykiatri
Mattias Vejklint
FoU-ledare

076-783 78 12

Uppdaterad: 2015-02-03
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling