Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Äldre

Ett bättre liv för sjuka äldre är en prioriterad fråga för Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Fokus för arbetet ligger på att stödja ett strukturerat och systematiskt förbättringsarbete på olika sätt.

I Jönköpings län vill vi främja samverkan mellan kommunernas sociala omsorg och regionens hälso- och sjukvård. Vi arbetar tillsammans inom regionen med ett antal prioriterade områden.

Samverkan kommuner och region (nytt fönster)

Kontakt

Victoria Allard
FoU-ledare äldre
victoria.allard@rjl.se
070-229 16 00

Uppdaterad: 2015-02-03
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling