Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Övergripande FoU-verksamhet

Vårt mål är att åstadkomma en bra kvalitet för brukaren av vård och omsorg i Jönköpings län. Inom alla våra verksamhetsområden arbetar vi med att utveckla och stödja kommunernas arbete. Det handlar bland annat om omvärldsbevakning, utbildning och att uppmärksamma chefernas roll som drivkraft i att utveckla kvalitet.

Här samlar vi det arbete vi gör som spänner över hela socialtjänstens område.

Uppdaterad: 2015-02-03
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling