Region Jnkpings ln Esther
plus.rjl.se/esther

Om Esther nätverk

Vision

Esther ska uppleva trygghet och oberoende samt leva ett självständigt liv som förstärks av ett handlingskraftigt nätverk.

Var Esther än är så finns vi där!

Idag är Esther ett samarbete mellan kommuner, primärvård och specialistvård i Region Jönköpings län och Ydre i Östergötland för att utveckla samverkan i vården. Det började på Höglandet och har under senare år blivit en modell för hela Region Jönköpings län. Numera är Esther även en känd förebild och inspirationskälla nationellt och internationellt.

Esther startade som ett projekt 1997. Projektets handlingsplan togs fram med hjälp av HPR-metoden (healthcare process reengineering) och Esthers slutrapport 1997. Handlingsplanen uppdaterades genom en årligen återkommande strategidag i oktober. På strategidagen deltog Esther ledningsgrupp, Esther coacher, socialchefer, politiker och övriga intresserade. Sedan 2014 finns en länsgemenssam handlingsplan och byggs nya mötesplatser och strukturer med syfte att skapa trygg och jämnlik vård i hela länet för och med Esther.

Esther - vem är det?

Esther har behov av att

 • Veta vart hon ska vända sig
 • Få vård i eller nära hemmet
 • Uppleva oss som en vårdgivare
 • Få samma möjlighet till vård över hela länet
 • Ha en individuell vårdplan
   

För vårdpersonalen ger det här möjlighet att

 • Vara delaktig och engagerad i utvecklingen av vård och omsorg
 • Underlätta för varandra för Esthers bästa
 • Höja kompetensen i hela vårdkedjan
 • Kontinuerligt förbättra kvalitén

Esther med tjusig hatt livs levande, men denna Esther heter egentligen Greta.

Broschyr

Broschyr om Esther nätverk (pdf, nytt fönster)

Flygblad/Affischer/skyltar

och tavlor att hänga upp på lämpliga platser; alla öppnas i nytt fönster, skriv ut.

På vetenskaplig grund

Esther har vuxit fram som ett förbättringsarbete sedan 1997.

Estherpärlan 2017

Vem tycker du att utmärkelsen "Estherpärlan" ska gå till?
Nominera till Estherpärla 2017

Kontakt

Esther kontaktpersoner

Esther handlingsplaner - tidigare år

Uppdaterad: 2017-08-08
Nicoline Vackerberg, Qulturum, Verksamhetsnära funktion