Region Jnkpings ln Om oss
plus.rjl.se

Om Smittskydd och vårdhygien

Smittskydd planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i Region Jönköpings län, med syftet att motverka spridning av smittsamma sjukdomar bland människor. Verksamheten regleras i Smittskyddslagen.

Vårdhygien verkar för att tillsammans med vårdverksamheten förebygga uppkomsten av vårdrelaterade infektioner och smittspridning inom hälso- och sjukvård. Vi bidrar med rådgivning, utbildning och riktlinjer.

Uppdaterad: 2017-07-18
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion