Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Student och handledare

Futurum är Region Jönköpings läns forsknings- och utbildningsenhet

Futurums ansvarsområde innefattar huvudsakligen stöd till klinisk forskning och samordning av verksamhetsförlagd utbildning inom 17 professionsutbildningar samt kunskapsstöd i form av biblioteksverksamhet.

2017-09-12 16.18

Seminarium 26 oktober: Fästingar - ett ämne som biter sig fast!

Fästingar i olika stadierNyheter om fästingburna infektioner - forskare från ett av Skandinaviens största fästingprojekt medverkar. Bland annat: diagnostik, vaccin, ovanliga infektioner, med mera.
Läs mer

2017-08-29 10.08

Futurums Novemberseminarium: Studenters lärande i vårdens vardag

Student och handledare"Studenters lärande i vårdens vardag - hur lär studenter av, om och med varandra?" är årets ämne vid Futurums Novemberseminarium.
Läs mer

2017-08-18 13.42

Mikael Ekholm disputerar den 22 september 2017

Avhandlingens titel är: Haemostatic and inflammatory alterations in hypertension and hyperlipidemia, and the impact of angiotensin II
Läs mer

2017-08-17 14.04

Nationellt uppdrag för klinisk mikrobiologi

Fästingar på hudKlinisk mikrobiologi, Region Jönköpings län, har fått uppdraget som nationellt referenslaboratorium för borrelia, tillsammans med Sahlgrenska universitetssjukhuset, och för parasitologi, tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Karolinska universitetssjukhuset.
Läs mer

2017-08-10 9.59

Greger Olsson disputerar den 15 september

Avhandlingens titel är: Aspects on the role of prophylatic procedures to influence post-ERCP complication rates
Läs mer

2017-08-09 11.16

Journal Club

Välkommen till Journal Club vid tre tillfällen under hösten 2017, initiativtagare är Walid El-Saadi och Jonas Lind, läkare på medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov
Läs mer

2017-06-02 10.50

Forskarkurs avslutad

Kursdeltagare och ledare vid Futurums forskarkursFuturum - akademin för hälsa och vård har tillsammans med Linköpings Universitet gett en kurs i klinisk forskningsmetodik. Forskningsintresserade medarbetare har passat på när kursen ges på hemmaplan.
Läs mer

2017-05-23 7.55

Vetenskapsradion sänder om fästingforskning

Fästingar i olika stadierLyssna på programmen i efterhand! Projektet heter ScandTick Innovation och är ett av Skandinaviens största pågående forskningsprojekt om fästingar och fästingburna sjukdomar. Forskningen leds från Region Jönköpings län, Futurum.
Läs mer

2017-05-15 8.40

Fästingforskningsprojekt på Vetenskapsfestivalen i Göteborg

Fästingforskarna Malin Lager och Peter Wilhelmsson, Medicinsk diagnostik, Region Jönköpings län, foto: Ulla Hansson GreenForskare från Region Jönköpings län, Malin Lager och Peter Wilhelmsson samt Christine Wennerås, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, passade på att berätta om sin forskning om fästingar och fästingburna sjukdomar för allmänheten på Vetenskapsfestivalen i Göteborg.
Läs mer

2017-05-15 8.05

Forskningsnytt från Region Jönköpings län

Johanna NorderydJohanna Norderyd forskar om samarbete mellan tandvård och sjukvård som ger barn med funktionsnedsättning bättre förutsättningar till en bra munhälsa.
Läs mer

2017-04-05 10.54

Maria Ekholm årets forskningspristagare

Agneta Jansmyr, Regiondirektör, Maria Ekholm, onkolg och Staffan Hägg, forskningsledare och adj professor Futurum, foto; Mikael BergströmMaria Ekholm, överläkare vid onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, har i sin forskning visat den betydelse som läkemedlet Tamoxifen har vid behandling av hormonberoende bröstcancer. Ett arbete som gör henne till mottagare av Region Jönköpings läns vetenskapliga pris 2016.
Läs mer

Region Jönköpings län...

  • är en del av universitetssjukvården
  • har ca 125 disputerade medarbetare
  • stödjer och finansierar ett tjugotal doktorander
  • har 8 medarbetare som är professorer
  • har fler än 2000 medarbetare som handleder studenter
  • producerar ca 9000 studentveckor/år
  • publicerar ca 150 vetenskapliga arbeten/år
  • är genom Futurum representerade i regionala, nationella och internationella forskningsråd och lärosäten

KOM IHÅG

Sök forskningsanslag senast 31 oktober 2017

Information

Kurser i EndNote hösten 2017

Information

 

Uppdaterad: 2017-01-24
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion