Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Operationspersonal, foto: Smålandsbilder.se

Utvärdering

Vi vill bli bättre

Vi vill inte slå oss till ro, vi vill bli ännu bättre i vårt studentarbete!

Genom en öppen dialog sker en ständig utveckling och förbättring. För det mesta får vi positiv respons i våra utvärderingar, i annat fall vill vi göra något åt saken.

Dina synpunkter är viktiga – positiva såväl som kritiska.

Utvärdering VFU

Studenternas synpunkter på VFU-perioderna inom Region Jönköpings län följs upp. 90% av enkätsvaren visar att studenterna är nöjda eller mycket nöjda med sin placering. 93% är så nöjda att de vill rekommendera VFU i Region Jönköpings län till studiekamrater.

Utvärdera din VFU här

Uppdaterad: 2018-02-05
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion