Region Jnkpings ln Personal i vård/omsorg
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Till dig som är personal i vård och omsorg

Senior alert vänder sig till alla yrkesgrupper och verksamheter inom vård och omsorg. Genom att arbeta med förbättringar i vardagen skapas mervärde.

Senior alert är mer än ett kvalitetsregister, det handlar om ett helhetstänkande som bidrar till ett systematiskt arbetssätt med hjälp av

  • Fyrfältaren.Registrering i kvalitetsregister
  • Preventivt arbetssätt
  • Reflektera över resultat
  • Förbättringsarbete

Material, blanketter med mera finns under flikarna Gör så här med flera i vänterspalten!

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 2016-05-31
Anette Vernersson, Qulturum, Verksamhetsnära funktion