Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Student och handledare

Futurum är Region Jönköpings läns forsknings- och utbildningsenhet

Futurums ansvarsområde innefattar huvudsakligen stöd till klinisk forskning och samordning av verksamhetsförlagd utbildning inom 17 professionsutbildningar samt kunskapsstöd i form av biblioteksverksamhet.

2017-04-19 12.05

4 disputationer under maj i Region Jönköpings län

Medarbetarna som disputerar är Kerstin Eriksson och Lotta Wikström på operation/IVA-kliniken, Johanna Norderyd på specialisttandvården och Maria Nord på Rosenhälsans vårdcentral.
Läs mer

2017-04-18 11.42

Europeiska nursingkonferensen EuroHeartCare i Jönköping

Den 18-20 maj äger konferensen för första gången rum i Sverige och det är Jönköping som har värdskapet.
Läs mer

2017-04-18 8.51

Goda exempel på nätverksträff

Bo Thelin och Therese Karlsson, foto: Yvonne PantzarForskningssjuksköterskor inom sydöstra sjukvårdsregionen nätverkade, tog del av föreläsningar och lärde av varandra den 4 april vid ett möte i Linköping.
Läs mer

2017-04-11 14.17

Åsa Wahlin disputerar den 28 april

porträttbild Åsa WahlinAvhandlingens titel är: Periodontal health and disease in two adult populations in Sweden
Läs mer

2017-04-05 10.54

Maria Ekholm årets forskningspristagare

Agneta Jansmyr, Regiondirektör, Maria Ekholm, onkolg och Staffan Hägg, forskningsledare och adj professor Futurum, foto; Mikael BergströmMaria Ekholm, överläkare vid onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, har i sin forskning visat den betydelse som läkemedlet Tamoxifen har vid behandling av hormonberoende bröstcancer. Ett arbete som gör henne till mottagare av Region Jönköpings läns vetenskapliga pris 2016.
Läs mer

2017-04-04 15.20

Helga Hagman disputerar den 7 april

Avhandlingens titel är: A targeted approach to maintenance of tumour response. Clinical and translational studies in metastatic colorectal cancer.
Läs mer

2017-04-04 8.16

Välkommen till lunchföreläsning 18 april

Britt-Marie Ahlander, röntgensjuksköterska, föreläser om magnetkameraundersökning av hjärtat: bildkvalitet, mätnoggrannhet och patientupplevelse
Läs mer

2017-04-03 8.45

Nationell konferens om kliniska studier i Stockholm 2017

Hur ser framtidens forskningsmetoder ut? Vilken roll har framtidens forskningspatient och inom vilka terapiområden bedrivs framtidens kliniska studier? Dessa är några av de frågor du kommer att få ta del av under konferensen med temat ”Framtidens kliniska studier”.
Läs mer

2017-03-29 11.17

Ny webbplats för Kliniska studier Sverige

Medverkar du i kliniska studier eller är du intresserad av information om studier som bedrivs. En ny nationell webbplats har tagits fram. Kika in och utforska!
Läs mer

2017-03-28 16.21

Inspirationsdag om kvalitetsregisterbaserade förbättringsnätverk 29 maj

Vetenskapliga studier visar förbättrade kliniska resultat av att patienter, vårdpersonal och forskare bildar gemensamma nätverk och arbetar för samma förbättringsmål. Är du intresserad och vill veta mer?
Läs mer

2017-03-27 15.44

Ny enkät till studenter på VFU

Student och handledare, foto; Jenny LindbergEnda sättet att veta hur studenterna upplever sin VFU är att fråga dem. Därför har Futurum tagit en ny enkät med syftet att utvärdera hur studenterna har upplevt sin VFU/APL/LIA. Enkäten gäller för alla studentkategorier utom läkarstudenter.
Läs mer

2017-03-23 16.24

Vetenskapliga priset till Maria Ekholm

Maria Ekholm, doktorand och överläkare vid onkologmottagningen på Länssjukhuset Ryhov, foto Johan W AvbyFuturum - akademin för hälsa och vård, Region Jönköpings län, delar varje år ut det Vetenskapliga priset bland medarbetare som utmärkt sig i forskningssammanhang. För 2016 gick priset till Maria Ekholm, doktorand och överläkare vid onkologmottagningen på Länssjukhuset Ryhov.
Läs mer

2017-03-16 10.39

Studie visar starkt samband mellan övervikt och risk för hjärtsvikt

Peter Blomstrand, överläkare i klinisk fysiologi på Länssjukhuset Ryhov.Det finns ett starkt samband mellan övervikt och hjärtsvikt. En förklaring är att övervikt leder till minskad pumpförmåga hos hjärtat. Det visar en studie som presenteras i Washington i mars, genomförd av forskare i Jönköping och Linköping.
Läs mer

2017-03-03 10.47

Kurser i Statistica, Excel och EsMaker

Futurum erbjuder kurser i programmen Statistica, Excel och EsMaker för dig som forskar eller planerar att påbörja forskning.
Läs mer

2017-02-23 11.08

Jönköping blir studieort för läkarutbildningen i Linköping

Läkarprogrammet vid Linköpings universitet, studieort Jönköping, kommer att ha sina lokaler i ett nybyggt hus intill Länssjukhuset Ryhov, med inflyttning i januari 2020.I januari 2019 blir Jönköping en av fyra huvudstudieorter för läkarprogrammet vid Linköpings universitet från termin 6 till 11, med 30 studenter per termin. En viktig långsiktig satsning som är positiv för patientnyttan, forskning och läkarrekryteringen.
Läs mer

Region Jönköpings län...

  • är en del av universitetssjukvården
  • har ca 125 disputerade medarbetare
  • stödjer och finansierar ett tjugotal doktorander
  • har 8 medarbetare som är professorer
  • har fler än 2000 medarbetare som handleder studenter
  • producerar ca 9000 studentveckor/år
  • publicerar ca 150 vetenskapliga arbeten/år
  • är genom Futurum representerade i regionala, nationella och internationella forskningsråd och lärosäten

KOM IHÅG

Kurser i EndNote våren 2017

Information

 

Uppdaterad: 2017-01-24
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion