Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Vårdrelaterade infektioner (VRI) - Mätningar

Infektionsverktyget
 

Resultat Infektionsverktyget

Övergripande rapporter på sjukhusnivå (ppt)

Infektionsverktyget är ett nationellt system för kontinuerlig registrering av vårdrelaterade infektioner. Registreringen är kopplad till läkemedelsmodulen i Cosmic och går kortfattat ut på att man vid antibiotikaordination anger vilken typ av infektion man behandlar.

Inrapporterad data följs upp via Infektionsverktygets rapportverktyg (länk nedan). Inloggning sker med SITHS-kort. Sätt i kortet innan du klickar på länken. Välj sedan "Logga in med säkerhetstjänsterna" och ange din SITHS-kortkod. https://infektionsverktyget.sjunet.org

Läs mer här:
Systemsida på intranätet

http://www.inera.se/TJANSTER--PROJEKT/Infektionsverktyget/

 

PPM VRI

Eftersom Infektionsverktyget är nedsläckt i samband med uppgraderingen av Cosmic R8.1 planerar vi för en punktprevalensmätning av VRI i januari 2018.

Den extra punktprevalensmätningen av VRI genomförs 24 januari 2018 i slutenvården.


SKL har beslutat att genomföra en nationell punktprevalensmätning (PPM) per år från och med 2015.

Våren 2018 genomförs mätningen i Region Jönköpings län 21 mars.


Länk till protokoll för registrering i slutenvården

Länk till instruktioner för registrering i slutenvården


Här finns SKLs presentation av de nationella resultaten 2015-2016: http://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/matningavskadorivarden/matningavvriochbhk/resultatvardrelateradeinfektioner.2333.html

Resultat från tidigare mätningar presenteras här:
PPM VRI-data för 2011 - 2014 (ny sida)

 


 

 

 

 

Ansvarig

Sofia Wetterbrandt
Hygiensjuksköterska

010-24 259 91

Andreas Lägermo
Strama-koordinator

010-24 259 77

 

Mer information

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 2017-12-21
Sofia Wetterbrandt, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion