Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Smittskydd och vårdhygien. Foto: Johan Werner

Smittskydd och vårdhygien

2018-03-16 9.01

Nyhetsbrev från Smittskydd vårdhygien

Nu ser det ut att vara nedåtgående kurvor för såväl influensa som norovirus, så förhoppningsvis har vi en lite lugnare infektionsperiod framför oss.
Läs mer

2018-03-09 13.50

Nyhetsbrev från Smittskydd vårdhygien

Kattsalmonella och veckorapporter om influensa, RS och norovirus.
Läs mer

2018-02-23 13.04

Nyhetsbrev från Smittskydd Vårdhygien

Fortfarande är det mycket influensa. Var uppmärksam på misstänkta mässlingssymtom.
Läs mer

Uppdaterad: 2018-03-16
Malin Bengnér, Regionledningskontoret, Verksamhetsnära funktion