Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Jönköpings Läkaresällskap

Jönköpings Läkaresällskap stiftades 1992 som ett vetenskapligt samfund med syfte att främja medicinsk forskning, utbildning och utveckling inom hälso- och sjukvården i Jönköpings län.

Vi är en sektion av Svenska Läkaresällskapet och sammanträder med vetenskapliga föredrag cirka 6 gånger/år. Inbjudan skickas till medlemmar i Jönköpings läkaresällskap, men är dock öppna för alla läkare. Vi eftersträvar att varje till vartannat år arrangera ett större symposium kring ett övergripande medicinskt ämne i samarbete med andra aktörer inom regionen. Ämnen som hittills avhandlats är Sjögrens syndrom, tropikmedicin, metabola syndromet, immuno-nutrition, alkoholens och stressens medicinska konsekvenser.

Jönköpings läkaresällskap är en ideell förening med organisationsnummer 826001-6346.
Anmälan till möten - Jönköpings Läkaresällskap

Hur blir jag medlem?

Läkare som är eller har varit verksamma inom Jönköpings län kan bli medlemmar. Medlem blir man genom att betala in årsavgiften som är 100 kr på plusgiro 25 69 40-8. Ange namn och e-mejl-adress samt vilket år medlemskapet avser.

Nyhet - det går också bra att swisha medlemsavgiften till 1234713129. Märk betalningen med ditt namn, e-postadress och medlemsår.  

Medlemmar får information om kommande möten via mejl. Icke-medlemmar äger rätt att delta på möten som gäst. Observera att medlemskapet inte gäller Svenska Läkaresällskapet.

Program

Kommande möten:

30 januari - Årsmöte med föreläsning - Carsten Frisenette-Fich minns och berättar om en spännande utvecklingsresa "Dialysen då och nu"

20 mars - medlemsmöte - Lars Sandman, chef för Prioriteringscentrum pratar om prioriteringar inom sjukvården.

24 april - medlemsmöte

29 maj - medlemsmöte

Anmälan till medlemsträffar och förslag till kommande program eller andra synpunkter på Sällskapets verksamhet mailas till: 


Programmet

Boken "Tro, hopp och läkekonst"

I denna skrift skildras framstående läkarprofiler från Jönköpings län av både nationell och internationell kaliber. Ur ett medicinhistoriskt perspektiv får vi bland annat ta del av hur skolmedicinen mötte folklig traditionell läkekonst och hur missionsverksamheten skapade förutsättningar för en tidig internationalisering av sjukvården och ett tropikmedicinskt kunskapscentrum i Jönköping. Boken författades av medlemmar i Jönköpings Läkaresällskap och säljes för endast 60:- (135 s, inbunden). Behållningen från boken går till Jönköpings Läkaresällskaps Stiftelse. Välkommen med din beställning till

Boken "Ord, bild och livsvisdom"

Jönköpings läkaresällskap firar 2012 sitt 20-årsjubileum. Denna gång har vi i jubileumsskriften velat fokusera på den mångfald av kunskap och talang även utanför professionen som ryms inom läkarkåren i Jönköpings län. Vi har samlat alster av olika karaktär, skönlitterära noveller med reflexioner över möten inom vården, medicinhistoriska artiklar, dikter, citat, foton, målade konstverk och krokiteckningar och genom det skapat en bok med namnet Ord, bild och livsvisdom.

Boken kostar 100:-

Kontaktpersoner

Annika Lind

Anna Håkansson

Mer information

Svenska Läkaresällskapet (nytt fönster)

Program 2017

 

Uppdaterad: 2018-01-16
Anna Tillberg, Sjukhusgem.-PA Jkp, Psykiatri och rehabilitering