Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Nätverk och arenor

Målen i den regionala utvecklingsstrategin (RUS) förutsätter samverkan mellan många olika aktörer i länet. För att lyckas med den regionala utvecklingsstrategins mål inom målområdena näringsliv och livsmiljö, krävs insatser som bidrar till att göra länets arbetsmarknad attraktiv för människor och som tillgodoser arbetsmarknadens behov av rätt kompetens. Här presenterar vi de nätverk och arenor för kompetensförsörjning som Region Jönköpings län medverkar i eller driver som en del av kompetensplattformen.

SYV-rådet

SYV-rådet är ett forum för studie- och yrkesvägledare i Jönköpings län. Varje kommun har en utsedd representant i rådet. Andra aktörer kan också medverka vid behov. Utveckling av yrkesroller och verksamhet ligger i fokus. Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar och en viktig pusselbit i länets framtida kompetensförsörjning. Kommunal utveckling och Region Jönköpings län är värdorganisation för SYV-rådet.

YH-rådet

YH-rådet är ett forum för utbildningsanordnare av yrkeshögskoleutbildning. Syftet är att tillhandahålla en arena för informations- och erfarenhetsutbyte samt verka för att det anordnas tillräckligt med YH-utbildningar som motsvarar länets behov. Förbättringsarbete har också varit en drivande faktor sedan starten. Region Jönköpings län är värdorganisation för YH-rådet.

Yrkeshögskola Småland

Yrkeshögskola Småland är ett samarbete mellan regionförbunden i Jönköpings-, Kronobergs- och Kalmar län. Uppgiften är att stödja och stärka YH-utbildningsanordnare från Småland och vara ett gemensamt stöd för gemensam marknadsföring och årliga möten med YH-myndigheten.

Småland, Blekinge, Hallands Europakontor i Bryssel

Regionförbunden och lärosätena inom Småland, Halland och Blekinge har ett gemensamt representationskontor i Bryssel. Representationen bevakar viktiga EU-frågor för Småland, Halland och Blekinge. Om vissa frågor bör utvecklas och bearbetas ytterligare finns olika arbetsgrupper tillsatta, till exempel inom kompetensförsörjning.

Branschråd Trä

Trärelaterad produktion är en viktig näring för Jönköpings län och hela Småland. Utvecklingsprojekten Trästrategi Småland och Smart Housing ska stötta utvecklingen öka tillväxtmöjligheterna inom sektorn. Branschråd trä är ett gemensamt råd som fokuserar på kompetensförsörjning. Ansvaret hålls årsvis rullande mellan Smålandsregionerna.

Uppdaterad: 2017-11-02
Viktor Karlsson, Kommunikationsavdelningen, Verksamhetsnära funktion