Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Laboratoriemedicin
provtagningshandboken

Tillbaka

Uppdaterad: 2016-10-10
Britt-Mari Arvidsson, Medicinsk diagnostik