Region Jnkpings ln Läkemedel
plus.rjl.se/lakemedel

Läkemedelsgenomgångar

Syfte

Läkemedelsgenomgångar är en modell för att förebygga och åtgärda läkemedelsrelaterade problem (LRP). Ett läkemedelsrelaterat problem är ”en händelse eller omständigheter som involverar läkemedelsbehandling som faktiskt eller potentiellt hindrar/interagerar med önskat hälsoutfall” .

Länsövergripande rutiner för arbete med läkemedelsgenomgångar finns i Läkemedelskommitténs Riktlinjer för läkemedelshantering
Läkemedelsgenomgångar och läkemedelsavstämning.
Rutinen finns sammanfattad i Flödesschema läkemedelsgenomgång

Enkel läkemedelsgenomgång ska göras på alla patienter som är över 75 år och har 5 eller fler läkemedel eller på patienter som har läkemedelsrelaterade problem.

En fördjupad läkemedelsgenomgång är ett arbetssätt för att systematiskt analysera, ompröva och följa upp en patients läkemedelsanvändning. Ofta görs dessa i team.
Ett förslag på arbetsbeskrivning för fördjupad läkemedelsgenomgång finns framtaget, se Arbetsbeskrivning för fördjupad läkemedelsgenomgång

Åtgärder

Hjälpmedel

Fakta och stöd

Tips

Kommun och vårdcentral ska i sina samverkansavtal ha bestämt NÄR och VEM som ska se till att årskontroll sker. T ex kan årskontroll med läkemedelsgenomgång bokas den månad patienten fyller år.  För att skapa förutsättningar för en säker och ändamålsenlig läkemedelshantering för patienter i kommunal hemsjukvård har vi inom läkemedelsprojektet tagit fram ett förslag på frågor som bör vara besvarade i den lokala överenskommelsen, Förslag på innehåll i rutin för samverkan hemsjukvård - vårdcentral

Goda exempel

Apotekare på vårdcentral

Mål och uppföljning

Läkemedelskommittén samordnar mätningar för uppföljning av arbetet. Dessa finns samlade under Mål och resultat

Kontakt

Judit Dénes (ansvarig)
Klinisk apotekare
010-244 87 85

Malin Holmqvist
Klinisk apotekare
036-32 19 69

Anna Wiberg
Klinisk apotekare
036-32 19 69

Apotekare kan medverka vid läkemedelsgenomgångar. För mer information, kontaktas ovanstående.

Mer information

Läkemedelsgenomgångar ingår i regionens patientsäkerhetsarbete "Säker vård - alla gånger"
Läkemedelsrelaterade problem

SKL har tagit fram ett åtgärdsprogram för Läkemedelsrelaterade problem. Läkemedelskommittén rekommenderar att åtgärdsprogrammet följs i både öppen och sluten vård.
Åtgärdsmaterialet finns sammanfattat i SKLs brsochyr Läkemedelsrelaterade problem.

Uppdaterad: 2017-02-08
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service