Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Vaccination mot Tick Borne Encephalitis (TBE)

Indikation

Vaccination brukar rekommenderas till permanent- och sommarboende i riskområden och till personer som vistas mycket i skog och mark i områden med hög smittrisk och som ofta blir fästingbitna. Riskområden i Sverige är framför allt södra ostkusten inklusive Stockholms skärgård samt Mälardalen. Smittan finns även i Vänerns skärgård och Bohuslän. I Jönköpings län har sporadiska fall förekommit kring Brandstorp och Habo samt i trakterna kring sjöarna Bunn och Ören.

Personer som kommer att vistas inom våt- eller skogsområden i Finland (framförallt Åland), Baltikum eller Centraleuropa, till exempel ornitologer och orienterare, brukar också rekommenderas vaccination. Fästingar är aktiva under vår, sommar och höst när temperaturen överstiger fem plusgrader.

Vaccinet skyddar endast mot TBE. Det skyddar inte mot en infektion orsakad av Borrelia-bakterien, som också överförs via fästingar och som ibland kan ge liknande symptom.

Vanliga råd om hur man ska skydda sig mot fästingbett och om hur man skall ta bort fästingar bör följas oavsett vaccination eller ej. Myggmedel ger inget skydd mot fästingbett.

Kontraindikationer

Barn under ett år ska inte vaccineras mot TBE. En person som fått en allvarlig (livshotande) reaktion mot en föregående dos ska inte vaccineras. Personer som har en svår allergi mot en vaccinkomponent (ägg, neomycin, gentamicin, formaldehyd eller protaminsulfat) ska inte heller vaccineras.

Genomförande

FSME-Immun Junior ges till barn till och med 15 års ålder och Encepur Barn ges till och med 11 års ålder. Till övriga ges FSME-Immun Vuxen respektive Encepur.

Ge som intramuskulär eller subkutan injektion. Vaccinet ska dock helst administreras intramuskulärt i överarmen (m. deltoideus) eller glutealt.

Schema TBE-vaccination grund, Vårdgivarguiden (nytt fönster)

Schema TBE-vaccination äldre, Vårdgivarguiden (nytt fönster)

Vaccinationen bör påbörjas i god tid före fästingsäsongen. Grundskyddet omfattar tre injektioner där andra dosen ges efter 1 månad och tredje dosen efter 9-12 månader.

För personer över 60 år ges en tredje dos två månader efter andra dosen, därefter ges en fjärde dos efter 9 - 12 månader.

Biverkningar

Efter vaccinationen kan det bli rött, ömt och svullet på injektionsstället. Några personer kan få lätt feber, diarré eller kräkning. Andra reaktioner är sällsynta.

Behov av revaccination

Den första påfyllnadsdosen ges efter 3 år. Därefter förlängs intervallen för påfyllnadsdoser till 5 år oavsett ålder förutsatt att risken för smitta kvarstår. Cirka 90 procent av de vaccinerade har skyddande antikroppar två veckor efter den andra vaccindosen. Två vaccindoser kan anses ge ett tillräckligt skydd som varar ungefär ett år.

Epidemiologi

TBE (Tick Borne Encephalitis), fästingburen encefalit, är en vektorburen zoonos, dvs. en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa via fästingen.

TBE yttrar sig som en hjärninflammation med hög feber, svår huvudvärk och emellanåt kramper och förlamningar. De flesta blir helt återställda men upp mot 30% får långdragna eller t.o.m. bestående besvär i form av uttalad trötthet, minnesstörningar etc. och, i ovanliga fall, bestående förlamningar. Dödsfall kan förekomma men är mycket sällsynta. Förskolebarn som smittas får i regel lindrigare symtom än vuxna.

Innehåll på sidan:

Fastställt: 2011-12-01

Reviderad: 2016-01-28

Giltigt till och med: 2018-01-28

Fastställt av: Medicinsk programgrupp: primärvård, infektionskliniken, smittskyddsenheten

Ansvarig grupp: Infektion och smittskydd

Granskat av grupp: Infektion och smittskydd

Kontaktperson för innehåll:

David Tell, Distriktsläkare, Råslätts vårdcentral Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Peter Iveroth, Smittskyddsläkare, Regionledningskontoret, Verksamhetsnära funktion

Uppdaterad: 2017-01-18
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion