Region Jnkpings ln Sjukgymnastik
plus.rjl.se/sjukgymnastik

TENS-hantering och utprovning - Region Jönköpings län - Sjukgymnastiska behandlingsriktlinjer för vårdgivare

Innehåll på sidan

 

Bakgrund

Tens är en förkortning för transkutan elektrisk nervstimulering. Det är en smärtlindringsmetod som används för att behandla vissa typer av akut och långvarig smärta, till exempel muskelvärk eller förlossningssmärta.

Behandlingen innebär att nerver under huden stimuleras av elektriska strömmar. Det leder till att kroppens eget smärtlindringssystem aktiveras.

1177.se (1)

Högfrekvent (Hi) TENS-stimulering aktiverar nervsystemets smärtlindrande mekanismer. Elektriska impulser från elektroder fästa på huden över eller i närheten av smärtande område stimulerar nerverna så att smärtsignalerna till hjärnan blockeras och man inte känner smärtan. Lågfrekvent (Lo) TENS-stimulering främjar utsöndring av endorfiner, kroppens naturliga smärtstillare.

Vid TENS dämpas smärtan tillfälligt, men själva orsaken till besvären påverkas inte.

DJO GLOBAL (2)

Indikationer för sjukgymnastisk utredning

Dessa riktlinjer tar upp den sjukgymnastiska delen i TENS-behandling gällande utlåning och hantering av TENS vid smärttillstånd, med undantag av TENS vid förlossning.

Sjukgymnastisk utredning

Sedvanlig sjukgymnastisk anamnestagning och undersökning rekommenderas. Observera kontraindikationer och försiktighetsåtgärder under patientsäkerhet.

Indikationer för sjukgymnastiska behandlingsåtgärder

Var noggrann med elektrodplacering. Ibland måste olika elektrodplaceringar testas för att uppnå ett optimalt resultat.

Dokumentera smärttyp. Evidens för olika typer av smärtor varierar. TENS är inte enda behandlingsalternativ utan komplement i smärtbehandling. (3)

Sjukgymnastiska behandlingsåtgärder

Patientsäkerhet

Mätetal och målnivå

KVÅ-kod QB011

Referenser

1. 1177.se

2. djoglobal.se

3. Barbara M. Doucet, Amy Lam, and Lisa Griffin. Neuromuscular Electric Stimulation for Skeletal Muscle Function. Yale Journal of Biology and Medicine 85 (2012), pp.201-215

 


 

 


 

Ansvarig

Petra Bengtsson Ahlkvist
sjukgymnast
Samrehab, Värnamo sjukhus

Version

Reviderat

  • 2014-05-28
  • 2011-12-07
  • 2010-09-08

Faställt

2005

Utarbetat av sjukgymnaster

Petra Bengtsson Ahlkvist
sjukgymnast
Samrehab, Värnamo sjukhus
 

Mer information

Uppdaterad: 2015-04-20
Marie Fahlström, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik