Region Jnkpings ln Amningsstrategi
plus.rjl.se/amningsstrategi

Neonatalvårdenhetens roll

Beroende på i vilken graviditetsvecka barnet föds är familjen olika långt komna i sina tankar kring amning. Föräldrarna kan via Mödrahälsovården ha påbörjat formuläret ”Att få en bra amningsstart”. Efterfråga det eller påbörja det om inte det finns.

Stöd till föräldrar

 • Föräldrarna lär känna sitt barn och barnets amningssignaler tillsammans med personalen.
 • Familjen görs tidigt delaktiga i vården genom att tex. mata sitt barn via sond.
 • Föräldrarna stärks i sina roller, hjälp att tolka sitt barns signaler.
 • Förståelse för mammans och pappans olikheter där båda föräldrarna är lika viktiga för en fungerande amning. Partnerns stöd och positiva inställning är avgörande för att upprätta och bibehålla mjölkproduktionen.

Urmjölkning av brösten

 • Mamma får på förlossningen hjälp att handmjölka eller pumpa ur inom sex timmar efter förlossningen om inte barnet kunnat suga.
  Film på 1177 om handmjölkning (nytt fönster)
 • Fortsatt handmjölkning/pumpning sex till åtta gånger per dygn. Antalet urmjölkningstillfällen minskas i takt med att barnet börjar suga själv.
 • Dagliga samtal kring hur urmjölkning fungerar för att stötta och uppmuntra.

Övergång från sondmatning till amning

 • Det prematura barnet läggs til bröstet hud mot hud i syfte att stimulera mammans mjölkproduktion, främja anknytningen samt att låta barnet utveckla sin kompetens till en så småningom fullgod amning.
  Amningshjulet (pdf, nytt fönster)
  Amningsobservation hos prematura barn (pdf, nytt fönster)
 • Fullgångna barn erbjuds tröstnapp om föräldrarna gett samtycke, det prematura barnet behöver tröstnapp som ett sätt att lära sig suga och stimulera sug reflexen.
 • Erbjud bröst eller tröstnapp under sondmatning. Droppa gärna bröstmjölk i munnen om barnet är vaket vid måltid. Det ökar barnets positiva upplevelse av att äta.
 • Hjälp föräldrarna att se sök- och sug reflexer och låt barnet få följa sina reflexer och komma till bröstet.
 • Stöd mammans förmåga att bedöma amning genom att låta föräldrarna ”uppskatta” hur mycket mat barnet får i sig vid bröstet. Jämför det med daglig vikt, samband med om barnet visar hunger och så vidare.
 • Daglig naken vikt tillämpas då barnet börjat suga på bröstet.

Neonatal hemsjukvård

 • Barn kan vårdas i hemsjukvård då det börjat suga del av måltid.
 • Inför hemsjukvård görs amningsobservation varje dag. Det hjälper föräldrarna att känna trygghet i sin förmåga och vara uppmärksam på de svårigheter som finns.
 • Familjer i hemsjukvård får amningsstöd via besök på neomottagningen och telefonkontakt (tillgänglighet dygnet runt). Viktkontroller görs två till tre gånger i veckan, antingen på neomottagningen eller om familjen lånar med sig en våg hem.
 • Mamman lånar fritt med sig en bröstmjölkspump hem.
Uppdaterad: 2018-02-21
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård