Region Jnkpings ln Barn- och Vuxen kvalitetsregister
plus.rjl.sebarnochvuxenkvalitetsregister

Svenska barnhälsovårdsregistret

Kontakt

Registerhållare
Thomas Wallby
e-mail Thomas Wallby

Styrgruppsordförande
Leif Ekholm
e-mail Leif Ekholm

Svenska barnhälsovårdsregistrets hemsida

Uppdaterad: 2014-10-07
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion