Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Webbutbildning GAMMAL version

Lär dig mer om vårdprevention och hur du använder
enhetens resultat i förbättringsarbete!
En grundutbildning i tre avsnitt.

Hur har andra kommit igång med webbutbildningen?
Se här hur många som har utbildat sig i din kommun/region/ditt landsting?

 

 

 

 

Uppdaterad: 2016-04-22
Rolf Bardon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion