Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Vaccinationsavgifter

Patienten betalar 250 kronor/person + vaccinpris hos distriktsläkare och 250 kronor/person + vaccinpris hos specialistläkare. Patientavgiften gäller alltid oavsett antal injektioner. Detta gäller även icke länsbor, ej folkbokförda utlänningar inkl. asylsökande. Vaccinationsavgifter är inte högkostnadsgrundande.

Om distriktssköterskan utför vaccination på patient som själv anskaffat vaccin ska patienten betala patientavgift 250 kronor.

Vaccin som erbjuds till asylsökande och övriga nyanlända i samband med hälsoundersökning är avgiftsfria.

Vaccinationer inom barnhälsovårdsprogrammet är kostnadsfria, men i samband med resor kan extra vaccinationer för barn utföras och då är kostnaden enligt nedanstående prislista.

Priset är grundat på aktuellt vaccinpris.

Vaccinpriser
Typ av vaccination Produktnamn Pris

Bedövningskräm

Emla

35:-


Bältros

Zostavax

890:-
 

Difteri grundvaccination

Difterivaccin SSI 25 lf

170:-

Gammaglobulin

Beriglobin

250:-

Gula febern

Stamaril

300:-

Haemofilus

ACT-Hib

310:-

Hepatit A - barn

Vaqta paed

160:-

Hepatit A - vuxen

Vaqta ad

160:-

Hepatit A + B - barn

Twinrix paed

260:-

Hepatit A + B - barn

Ambirix

450:-

Hepatit A + B - vuxen

Twinrix ad

350:-

Hepatit B - barn

Engerix-barn

100:-

Hepatit B - vuxen

Engerix-vuxen

110:-

Influensa

Vaccin mot influensa GlaxoSmithKline (GSK)

50:-


Influensa - nasalt vaccin för barn


Fluenz


200:-

Japansk enc

IXIARO

950:-

Kikhosta, difteri, tetanus

Boostrix

120:-

Kikhosta, polio, difteri, tetanus

Boostrix polio

240:-

Difteri, stelkramp, kikhosta, polio

Tetravac

120:-

Kolera, turistdiarré

Dukoral, 
1 dos

180:-

MPR (mässlingen, påssjuka, röda hund)

Priorix

65:-

Meningokock A + C

Meningovax A + C

220:-

Meningokock B Bexsero 1 100:-
Meningokocker ACW135Y Nimenrix 390:-

PPD

Tuberculintest 2 TU

180:-

Pneumokockvaccin

Pneumovax

220:-

Pneumokockvaccin

Prevenar 13

420:-

Polio

Imovax-Polio

170:-

Rabies


Rabipur

550:-

Rabies - delad dos


Rabipur

280:-

Rubella

Rudivax

350:-

Serologi för rubella

 

120:-

Serologi för Hepatit A

 

250:-

Serologi Varicellae

  250:-

Vaccin mot fästingburen enc
 
FSME-IMMUN
vuxen

210:-


Vaccin mot fästingburen enc
FSME-IMMUN
barn
200:-

Tetanus grundvaccination

Tetanusvaccin SSI

130:-

Tetanus difteri booster

DiTeBooster

130:-

Tuberkulos

BCG

300:-

Tubertest   380:-

Typhoid

Typhim Vi

160:-

Varicellae

Varilrix

400:-

 

Vaccinpriser

Barn äldre än 6 år som inte fått Hepatit B på BVC och som ska ut och resa kan erbjudas hepatit B vaccin i kombination med hepatit A som resevaccin.

Incidenter med risk för blodsmitta

Vid incidenter där personal stuckit eller skurit sig på material där risk för blodsmitta föreligger, gäller att enheten, där incidenten inträffade, står för kostnaden för eventuell provtagning. Om det av infektionsläkaren bedöms nödvändigt med vaccin eller immunglobulin debiteras detta smittskyddsenheten.

Vaccination mot influensa och pneumococcer

Region Jönköpings län erbjuder kostnadsfri vaccination (ingen vaccinkostnad eller patientavgift) mot influensa och pneumokockinfektioner till alla länsinvånare över 65 år samt riskgrupper (definieras av Socialstyrelsen) enligt SOSFS 1997:21.
 
Pneumokockvaccinet beställs hos SBL och influensavaccinet beställs hos GSK enligt gällande föreskrifter. Givna vaccinationer ska registreras i vaccinationsregistret. Ersättning för vaccinkostnaden utbetalas en gång per år.

Gratis vaccination av barn med särskild risk

Enligt nationella riktlinjer har barn med Downs syndrom rätt till gratis vaccination mot Hepatit B.

I Region Jönköpings län erbjuds alla barn inom Barnhälsovårdsprogrammet kostnadsfri Hepatit B vaccination vid 3,5,12 månader. För alla barn som flyttar hit från andra länder bedöms vaccinationsstatus vid hälsoundersökning och dessa barn vaccineras så att de kommer ikapp det svenska programmet, inklusive Hepatit B, kostnadsfritt.

Barn med svåra hjärtfel och svår lungsjukdom, t ex Cystisk fibros har rätt till gratis vaccination mot pneumokocker.

Patientavgifter 2018

Patientavgifter fastställda av regionfullmäktige november 2017.

Kontakt

Patientavgifter:
Yvonne Stolt
Folkhälsa och sjukvård, Regionledningskontoret

Mer information

Frågor om vaccinationer  besvaras av vårdcentral eller infektionsklinik.

Uppdaterad: 2018-02-07
Yvonne Stolt, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion