Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Beställning material

Välj blankett för material alternativt trycksaker. Skriv ut blankett och fyll i. Skicka med internposten till Laboratoriemedicin, plan 4, Ryhov, Jönköping alternativt lägg listan i provlådan.

Blankett provmaterial

Blankett trycksaker

Uppdaterad: 2017-02-20
Britt-Mari Arvidsson, Medicinsk diagnostik