Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Antal asylsökande i Jönköpings län

Datum

Totalt antal
registrerade
asylsökande

Varav antal
som bor i
eget boende

2017-08-07 4 307 ingen uppgift
2017-07-05 4 355 ingen uppgift
2017-06-12 4 347 ingen uppgift
2017-04-03 4 509 820
2017-02-01 4 680 864
2016-12-02 5 092 1 190
2016-10-03 5 277 1 268

 

Uppdaterad: 2017-08-07
Helena Pellnor, Regionledningskontoret, Verksamhetsnära funktion