Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Bildstöd - kommunikationsstöd för människor på flykt

Bilder kan vara till hjälp när språket inte räcker till. KomHit, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, arbetar med ett kommunikationsstöd för människor på flykt. Observera att bildstöd bara är ett komplement, det ersätter inte språktolk. Här två exempel på bildstöd:

Webbplatsen Bildstöd, kommunikationsstöd i vårdsituationer: Webbplatsen Kom hit flykting.

Uppdaterad: 2016-05-03
Helena Pellnor, Kommunikation ledning