Region Jnkpings ln Läkemedel
plus.rjl.se/lakemedel

Läkemedelshantering i kommunal hemsjukvård

Målbild:

Som patient i hemsjukvård i Jönköpings län förväntar jag mig att
- den läkemedelsbehandling jag är ordinerad är individuellt anpassad till mig för att ge bästa möjliga effekt och minsta möjliga risk. Den följs upp och omprövas regelbundet och jag och/eller mina närstående får den information som behövs för att föra dialog om behandlingens effekt.
- min läkemedelshantering är säker och överblickbar för mig oavsett om jag sköter den själv eller får hjälp.

Information och dokument

Klicka på nedanstånde rubriker för att hitta information och dokument relaterade till de olika stegen i processen för läkemedelshantering. I menyn till höger finns även länkar till processbilder som beskriver olika delar av hemsjukvårdens läkemedelshantering och samverkan med övriga aktörer (primärvård och apotek).

 

Ordination

 • Riktlinjer för ordination
 • Information om läkemedelslista (jmf med andra listor)

 

Recept

 • Riktlinjer för recepthantering
 • Receptförnyelse - samverkan med vårdcentral

 

Distribution

 • Apoteksärenden - samverkan med apotek
 • Beställning och leverans av läkemedel
 • Betalningsalternativ på apotek

 

Förvaring

 • Riktlinjer för förvaring av läkemedel
 • Läkemedelsförråd, placering av läkemedel
 • Hållbarhet och kassation

 

Iordning-ställande

 • Rutin vid behov av hjälp med iordningsställande
 • Hjälpmedel för läkemedelshantering (inkl dosdispensering)
 • Ansvarsbeskrivning kontaktperson för Apodos

 

Administrering

 • Riktlinjer för administrering
 • Delbarhetsinformation

 

Uppföljning

 • Läkemedelsavstämning
 • Läkemedelsgenomgång
 • Förberedelse inför årskontroll - samverkan med vårdcentral
 • Egenvårdsbedömning - checklista

Kontaktperson

Höglandets sjukvårdsområde:
Anna Wiberg, apotekare
anna.wiberg@rjl.se

Jönköpings sjukvårdsområde:
Malin Holmqvist, apotekare

Värnamos sjukvårdsområde:
Judit Denes, apotekare
judit.denes@rjl.se

Läkemedelsprojektet

Läkemedelsprojektets syfte var optimerad läkemedelshantering för patienter med kommunal hemsjukvård i ordinärt och särskilt boende.

Mer information om Läkemedelsprojektet

Där finns nu slutrapporten publicerad (160620).

Processbilder - läkemedelshantering i hemsjukvård

Övertagande av läkemedelsansvar

Sjuksköterska med läkemedelsansvar

Planerade läkarbesök

Anslutning till apodos på vårdcentral
(ej hemsjukvårdspatient)

Dokument framtagna under projektet

Uppdaterad: 2017-03-27
Sara Wulff, Verksamhetsstöd o service gem, Verksamhetsstöd och service