Region Jnkpings ln Om Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Utbildningar

Från inspelning av webbutbildningen.

Webbutbildning - en grundkurs i Senior alert

Gå igenom när det passar dig, tid cirka 45 minuter plus tid för reflektion eller dialog om ni ser kursen i grupp. Kostnadsfri. 
Läs mer på webbutbildningens informationssida.

Kunskapsbanken - om vårdpreventiva åtgärder

Inspiration till dig som vill lära mer om vårdpreventiva åtgärder. Kan användas som en strukturerad webbutbildning. Kostnadsfri. Läs mer på Kunskapsbankens startsida.

 

Information och anmälningar till utbildningarna

 

Webbaserade kurser av andra arrangörer


 

Frågor om utbildningarna

Maila Senior alerts support: senioralert@rjl.se

Uppdaterad: 2017-06-14
Anna Trinks, Qulturum, Verksamhetsnära funktion