Region Jnkpings ln Om Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Utbildningar

Från inspelning av webbutbildningen.

Webbutbildning - en grundkurs i Senior alert

Gå igenom när det passar dig, tid cirka 45 minuter plus tid för reflektion eller dialog om ni ser kursen i grupp. Kostnadsfri. 
Läs mer på webbutbildningens informationssida!

Information och anmälningar till utbildningarna

 

Webbaserade kurser av andra arrangörer


 

Frågor om utbildningarna

Maila Senior alerts support: senioralert@rjl.se

Uppdaterad: 2017-05-05
Anna Trinks, Qulturum, Verksamhetsnära funktion