Region Jnkpings ln Om Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Hämta ut data och rapporter från registret

Senior alert-portalen

www.senioralertportalen.se Med data tom. 170210

En kort introduktionsfilm visar hur du gör.

 

Fler mätresultat

Resultat från andra mätningar som också handlar om vård och omsorg för äldre finns här:

Uppdaterad: 2017-05-05
Anna Trinks, Qulturum, Verksamhetsnära funktion