Region Jnkpings ln Om Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Coaching - boka en Senior alert coach!

Har ni behov av stöd i ert Senior alert arbete, hjälp att följa era resultat eller står ni inför en nystart? Vi på Senior alert hjälper er att ta nästa steg!

Fundera på vad ni vill uppnå och hur ert nuläge ser ut. Beskriv detta i samband med att ni kontaktar Senior alert.

Exempel på områden där Senior alert coachen kan stödja:

  • Mätningar och resultat
  • Stöd med metoder och verktyg
  • Teamarbete
  • Effektiva möten
  • Utmana i arbetsprocessen

Kontakta Senior alert, senioralert@rjl.se för prisuppgift och bokning.

Uppdaterad: 2017-08-08
Anna Trinks, Qulturum, Verksamhetsnära funktion