Region Jnkpings ln Personal i vård/omsorg
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Patientsäkerhet

Senior alert arbetar med frågor som rör patientsäkerhet tillsammans med Sverige Kommuner och Landsting, se SKL:s webbplats:

Logotyo Sveriges Kommuner och Landsting.

SKL:s patiensäkerhetsarbete 

 

Svenska HALT är återkommande mätningar av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaförbrukning inom särskilt boende i Sverige med syfte att stödja det förebyggande arbetet inom området. Mätningen genomförs som ett samarbete mellan Senior alert och Folkhälsomyndigheten. Läs mer om Svenska HALT på Senior alerts hemsida under Svenska HALT i vänster spalten.

Folkhälsomyndighetens hemsida

Uppdaterad: 2017-05-08
Anna Trinks, Qulturum, Verksamhetsnära funktion