Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Mindfulness         

4-7 år 8-12 år 13-18 år

 

Mindfulness är en forskningsbaserad metod som ökar den medvetna närvaron och som bl.a. bidrar till minskad stress och oro, ökar förmågan att hantera känslor samt ger ökat fokus och koncentrationsförmåga.

”Mindfulness i skolan” är ett material som även kan användas inom andra arenor än i skolan. Exempelvis på fritidshem, ungdomsmottagningar m.m.

Målgrupp:
Vänder sig till dig som möter barn och ungdomar 4-18 år.

Utbildning:
Utbildningen består av två delar som genomförs under två terminer.
Termin1: Utbildning av personal. Egen träning via internetbaserat program samt gruppträffar.
Termin 2: Genomgång av handledarmaterial för barn och ungdomar i olika åldrar. Implementering i klassrummet eller andra arenor.   

 

     

 

Kontakt

Anne Wilderoth, Telefon 010-2435028

Mer information

www.1177.se  sök på mindfulness.

Praktiskt exempel

Under hösten 2014 har klass 4B på Utbynässkolan i Göteborg gjort mindfulnessövningar
10 minuter varje dag  https://www.youtube.com/watch?v=ydk8EDnJFF8  (2:32 min)

 

Uppdaterad: 2017-08-07
Anne Wilderoth, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion