Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

 

Att prioritera på individnivå

- Beslutsstöd vid hjälpmedelsförskrivning

På den här sidan har vi samlat alla dokument som använts vid olika kurs- och uppföljningstillfällen. Här finns också brev och presentationer.

 

Varför ska vi använda beslutsstödet?


-en inspirationshalvdag, 12 oktober 2017

 

Utbildning för nya metodstödjare
 

6 & 20 oktobler 2016

Utbildning för metodstödjare
 

14 september 2017

 

9 februari 2017

11 november 2016

12 - 13 mars 2015

3 november 2015

10 mars 2016

Information till chefer

Uppföljningsenkät

Enkät september 2015

 

Kontakt HMC

Metodstödjare

Kontaktuppgifter metodstödjare.pdf

 

Blanketter

 

Uppdaterad: 2018-02-12
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service