Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Verktygslåda för hygienombud inom kommunal vård och omsorg

Här finns olika material exempelvis bildspel med tillhörande talmanus, tipspromenader, omvårdnadssituationer och filmer att diskutera samt workshops. Materialet är för dig som vill undervisa och/eller informera om vårdhygien i den kommunala vården och omsorgen.

Vi hoppas att denna verktygslåda ska hjälpa till att skapa intressanta och verksamhetsnära diskussioner på er arbetsplats.

 

Affischer

Här hittar du affischer om basala hygienrutinter som du kan skriva ut och sätta upp på din arbetsplats.

Bildspel

Här hittar du bildspel du kan visa för dina arbetskamrater till exempel på arbetsplatsträffar. Till några bildspel finns talmanus med tips på vad du kan säga till bilderna.

E-utbildning, bildspel med berättarröst

Följsamhetsmätning av Basala hygienrutiner och klädregler

Regelbunden mätning av följsamhet till basala hygienutiner och klädregler ger ett underlag till förbättringar i verksamheten. Här hittar du alla instruktioner och blanketter du behöver för att mäta och registrera följsamheten.

Filmer

Här hittar du filmer av olika karaktär exempelvis diskussionsfilmer, andra informativa, undervisande och underhållande filmer om vårdhygien.

Tipspromenad

Varje dokument innehåller 12 frågor, tipstalonger och de rätta svaren. Frågorna är inskrivna på enskilda ark, färdiga för att skrivas ut. Det finns även ett dokument i form av en tom mall där du ges möjlighet att ställa sådana frågor som berör just er verksamhet och de situationer som ni ställs inför.

 

 

Kontakt

Pernilla Johansson
Hygiensjuksköterska
010-24 25719
pernilla.johansson@rjl.se

 

Uppdaterad: 2017-12-01
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion