Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Hälsokommunikatörer

I Region Jönköpings län finns sedan hösten 2016 fyra hälsokommunikatörer. De har alla hälso- och sjukvårdsutbildningar och tidigare erfarenhet av sjukvården i Sverige och nu ska de bland annat möta utrikesfödda personer på asylboendena, hvb-hem, vårdcentralerna och inom föreningslivet.

Uppdraget är att stödja och utbilda nya svenskar i hälsofrågor och hur det svenska hälso- och sjukvårdssystemet fungerar på bland annat SFI, men också att handleda personal på exempelvis asylboenden och hvb-hem. De fyra kommer att arbeta länsövergripande och de behärskar alla några av språken arabiska, tigrinja, somaliska och dari.
 

Vill du ha stöd från en hälsokommunikatör?

Kontakta handledare Atanas Petkovski.

Kontakt / Handledare

  • Atanas Petkovski
    Folkhälsa sjukvård
    010-242 42 13 | 070-350 80 06

Mer information

De guidar rätt i den svenska vården - om hälsokommunikatören på SVT nyheter Jönköping

Uppdaterad: 2017-08-03
Helena Pellnor, Kommunikation ledning