Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Hälsokommunikatörer

I Region Jönköpings län finns sedan hösten 2016 fyra hälsokommunikatörer. De har alla tidigare erfarenhet av sjukvården i Sverige och nu ska de bland annat möta utrikesfödda personer på vårdcentralerna och inom föreningslivet.

Uppdraget är att stödja och utbilda nya svenskar i hälsofrågor och hur det svenska hälso- och sjukvårdssystemet fungerar på bland annat SFI, men också att handleda personal på exempelvis asylboenden och hvb-hem. De fyra kommer att arbeta i Jönköping, Nässjö, Vetlanda och Gislaveds kommuner och de behärskar alla några av språken arabiska, tigrinja, somaliska och dari.

Hälsokommunikatörer testas på försök fram till och med 2017.

Vill du ha stöd från en hälsokommunikatör?

Kontakta handledare Atanas Petkovski.

Kontakt / Handledare

  • Atanas Petkovski
    Folkhälsa sjukvård
    070 350 80 06

Mer information

De guidar rätt i den svenska vården - om hälsokommunikatören på SVT nyheter Jönköping

Uppdaterad: 2017-02-09
Helena Pellnor, Kommunikation ledning