Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Livsmedel för speciella medicinska ändamål

Livsmedel för speciella medicinska ändamål omfattar sondnäring, modersmjölksersättning, sjukdomsspecifika livsmedel och kosttillägg (t ex näringsdrycker, berikning och förtjockningsmedel).

Från 1 februari 2017 inför Region Jönköpings län nya rutiner för livsmedel för speciella medicinska ändamål. De nya rutinerna innebär att förskrivning, beställning och leverans görs genom hjälpmedelscentralen.

 

Information om sidan

Dessa sidor samlar information som gäller vid övergången till nya rutiner från februari 2017. Information om nutrition/livsmedel för speciella medicinska ändamål kommer succesivt att inkluderas på hjälpmedelscentralens ordinarie sidor (se menyn till vänster). På sidorna finns länkar till ordinarie sidor i de fall dessa finns redan. Dessa övergångsspecifika sidor kommer att tas bort senast 2017-12-31.

Uppdaterad: 2016-12-21
Sara Wulff, Verksamhetsstöd o service gem, Verksamhetsstöd och service