Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Sjukgymnastik till barn -Ännu ej fastställt

I Jönköpings län finns grupper av barn, ungdomar och deras föräldrar som har behov av att träffa sjukgymnast med pediatrisk kompetens, vilket är i linje med FN:s barnkonvention artikel 24 om barns rätt till vård.

Jämlik vård innebär att barn inom hela Region Jönköpings län ska ha tillgång till sjukgymnastisk behandling riktad till barn.

Sjukgymnaster på barn- och ungdomshabiliteringen och på barn-och ungdomsmedicinska kliniken behöver prioriteras för barn med uttalade funktionsnedsättningar eller andra mera komplicerade besvär. Samtidigt har de erfarit ett ökat antal remisser för sjukgymnastbedömning av mera allmän karaktär.  

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Primärvård

 • Barn över 12 år med behov av sjukgymnastbehandling
 • Träning efter frakturer i okomplicerade fall
 • Postoperativ träning i okomplicerade fall
 • Barn under 12 år med okomplicerade besvär efter en första bedömning av barnsjukgymnast
 • Barn med behov av tätare träningstillfällen i samverkan med sjukgymnast på specialistnivå

Specialistnivå i öppenvård

 • Primär bedömning av barn under 12 år med okomplicerade besvär.
 • När det är tydligt att barnkompetens behövs t.ex. spädbarn, barn som har svårt att medverka och barn som behöver sjukgymnast pga. sjukdom
 • Motoriska bedömningar vid sen eller annorlunda motorisk utveckling
 • Torticollis och sned huvudhållning, annorlunda hållning
 • Tågång
 • Mb Perthes
 • Barnmedicinska utredningar inom barnöppenvården

Barn- och ungdomsmedicinska klinikens sjukgymnaster

 • Barnmedicinska utredningar inom barnkliniken
 • Barn med kroniska sjukdomar som går på barnklinikens mottagning
 • Barn som vårdas på barnkliniken (inkl. slutenvård av kirurg-, ortoped- och öronbarn)
 • Pes equino varus hos barn under primära behandlingsfasen efter avgipsning
 • Plexuspares (nyupptäckta födda på Ryhov)
 • Rehabilitering efter traumatiska skador neurologiska symtom (utredning pågår)

Habiliteringcentrums sjukgymnaster för barn och ungdomar

 • Plexuspares (nyupptäckta födda i Värnamo och Eksjö) samt barn i hela länet med bestående problem.
 • Barn med funktionsnedsättningar som tillhör Barn- och ungdomshabiliteringens målgrupper
 • Utredning och insatser vid motorisk koordinationsstörning för barn som tillhör Barn- och ungdomshabiliteringens målgrupper
 • Rehabilitering efter traumatiska skador neurologiska symtom

Barn- och ungdomspsykiatri

 • Basal kroppskännedom som del i behandling
 • Tillämpad avslappning
 • Motorisk bedömning vid Barnpsykiatrisk utredning vid sen eller annorlunda motorisk utveckling

Barnperspektivet

I Jönköpings län finns grupper av barn, ungdomar och deras föräldrar som har behov av att träffa sjukgymnast med pediatrisk kompetens, vilket är i linje med FN:s barnkonvention artikel 24 om barns rätt till vård. Jämlik vård innebär att barn inom hela Region Jönköpings län ska ha tillgång till sjukgymnastisk behandling riktad till barn.

Fastställt: 1111-11-11

Reviderad: 1111-11-11

Giltigt till och med: 1111-11-11

Fastställt av: Medicinsk programgrupp barn och primärvård

Ansvarig grupp: Barn- och ungdomshälsa

Granskat av grupp: Barn- och ungdomshälsa

Kontaktperson för innehåll:

Annika Lind, Överläkare, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Författare:

Uppdaterad: 2017-04-13
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion