Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Ansvarig

Ingvar Jarlsfelt
medicinsk chef
036-32 24 43

Kontaktperson för provtagningshandbok patologi

Gerd Rosén

 

Uppdaterad: 2016-12-02
Gerd Rosén, Medicinsk diagnostik