Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Provtagningshandboken
laboratoriemedicin

Tillbaka

Uppdaterad: 2016-02-11
Britt-Mari Arvidsson, Medicinsk diagnostik