Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Prislista för laboratoriemedicin

Här finns laboratoriemedicins priser för analyser, odlingar och övriga tjänster, indelat per medicinsk specialitet.

Frågor om laboratoriemedicins prislistor

Marie Louise Lennartsson
Områdeschef kemilaboratoriet Jönköping
036–32 23 36

Maria Kullman
Områdeschef patologilaboratoriet
036–32 24 58

Diana Karlqvist
Vårdadministratör mikrobiologilaboratoriet
036–32 23 23

Uppdaterad: 2017-01-02
Lisa Larsson, Medicinsk diagnostik