Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Prislista klinisk kemi 2017

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Ö

 

A Prov

Intern

Vårdval Extern
    Kronor Kronor Kronor
Csv- Absorption vid 415 nm 134 145 191
Csv- Absorptionskurva 350-650 nm  200 216 284
P- Aceton 119 128 168
tU- Adrenalin  134 145 190
S- AFP (Alfa 1 Fetoprotein) 90,3 97,5 128
S- ALAT 12,7 13,7 18,0
U- Albumin 39,4 42,5 55,9
S- Albumin 12,7 13,7 18,0
tU- Albumin, mikrokvant  39,4 42,5 55,9
Dv- Albumin, nefelometri  39,4 42,5 55,9
Csv- Albumin 12,7 13,7 18,0
Pt- Albumin/kreatininkvot 104 112 148
U- Albumin/Kreatininkvot 52,1 56,2 74,0
S- Albumin, nefelometri 39,4 42,5 55,9
P- Alkoholer (metanol, aceton, isopropanol)  356 384 505
S- Allergena komponenter 397 428 564
S- ALP 12,7 13,7 18,0
U- Amfetamin/Ecstasy  54,5 58,9 77,4
S- Amikacin 99,5 107 141
P- Ammonium 343 371 488
S- MPO-ANCA-ak 225 242 319
S- PR3-ANCA-ak 225 242 319
P- Antitrombin (enz)  214 231 304
S- Antitrypsin  39,4 42,5 55,9
S- Apolipoprotein Apo A1 26,7 28,8 37,8
S- Apolipoprotein Apo B 26,7 28,8 37,8
P- APT-tid  53,4 57,6 75,8
P- APT-tid mixingtest 365 394 519
S- ASAT 12,7 13,7 18,0

 

Till början

   
B Prov  Intern Vårdval Extern
Ery- Band-3-protein 1214 1310 1724
B- BCR/ABL kvant 3876 4183 5503
S- b-2-Glykoprotein-ak 202 218 287
S- Beta-2-mikroglobulin 71,4 77,1 101
U- Benzodiazepin (sålln) 54,5 58,9 77,4
S- Bilirubin, konjugerat 12,7 13,7 18,0
S- Bilirubin 12,7 13,7 18,0
B- Blodstatus 29,3 31,6 41,6
B- Blodstatus + Neutrofila, total 61,1 65,9 86,8
U- Buprenorfin (sålln) 54,5 58,9 77,4

 

Till början

   

 C

Prov Intern Vårdval Extern
S- CA 15-3 154 166 218
S- CA 19-9 174 188 247
S- CA 125 201 217 286
tU- Calcium 12,7 13,7 18,0
S- Calcium 12,7 13,7 18,0
S- Calcium (korrigerat) 25,4 27,4 36,0
Dv- Calcium  12,7 13,7 18,0
S- Calciumjon  53,3 57,5 75,7
U- Cannabis (sålln) 54,5 58,9 77,4
S- CCP-ak 123 133 175
S- CDT, disialo (HPLC)  212 229 301
S- CEA 100 108 142
Ascites/Pleurav- Celler 108 116 153
Csv- Celler 108 116 153
Ledv- Celler 42,5 45,9 60,4
Pleurav Celler 108 116 153
Pkv- Celler + Hb 401 433 570
S- Ceruloplasmin 64,9 70,0 92,1
S- CK 12,7 13,7 18,0
F- Clostridium difficile-toxin 622 671,2 883,2
B- CO HB 76,3 82,3 108
S- CRP 16,5 17,8 23,4
P- CRP 44,5 48,0 63,2
P- Cyklosporin 223 241 317
S- Cystatin C + beräkning av GFR 39,7 42,8 56,3

 

 

Till början

   

D

Prov Intern Vårdval Extern
S- Deamiderad gliadinpeptid-ak 120 130 171
P- D-Dimer 113 122 160
P- D-Dimer (snabbtest primärvård) 113 122 160
Pt- Desmopresintest (sc) 232 251 330
B- Diff (maskinell, mikroskopi)  92,9 100 132
S- Digoxin 106 114 150
B- DNA-extraktion - 1 extraktion
10 ug
20 ug
132
396
528

143
427
570

188
562
750

 

Till början

   

E

Prov Intern Vårdval Extern
U- EDDP (Metadon metabolit)  54,5 58,9 77,4
  ENA 207 223 294
P- Etanol 66,1 71,4 93,9

 

Till början

   

F

Prov Intern Vårdval Extern
S- Fenobarbital 200 216 284
S- Fenytoin 113 122 160
S- Ferritin 64,9 70,0 92,1
P- Fibrinogen (koag) 92,9 100 132
S- Folat 58,5 63,2 83,1
S- FSH (Follitropin)  80,2 86,5 114
S- Fosfat 12,7 13,7 18,0
U- Fosfat 12,7 13,7 18,0

 

Till början

   

G

Prov Intern Vårdval Extern
Pt- Galaktos-Glukostolerans 943 1018 1340
fS- Gallsyror 192 207 272
S- GBM-ak 335 361 476
P- Glukos 12,7 13,7 18,0
Dv- Glukos 12,7 13,7 18,0
Csv- Glukos 12,7 13,7 18,0
Pt- Glukos-test (GH) 645 696 916
Pt- Glukostolerans (gluk or) 330 356 468
S- GT 12,7 13,7 18,0

 

Till början

   

H

Prov Intern Vårdval Extern
S- Haptoglobin 39,4 42,5 55,9
B- HbA1C 50,9 54,9 72,2
P- Hb (Hemoglobin), fritt 160 173 227
U- hCG (remsa) 47,1 50,8 66,8
S- hCG + betakedja 107 115 151
S- hCG fri betakedja ( ingår i CUB) 142 154 202
S- HDL-Kolesterol 12,7 13,7 18,0
F- Hemoglobin (remsa) 34,3 37,1 48,8
tU- 5-HIA 333 360 473
P- Homocystein 62,4 67,4 88,7

 

Till början

   

I

Prov Intern Vårdval Extern
S- Immunglobulin A 39,4 42,5 55,9
S- Immunglobulin E, allergenspecifikt, panel 139 150 197
S- Immunglobulin E, allergenspecifikt, singel 106 114 150
S- Immunglobulin E, screening, atopi 187 201 265
S- Immunglobulin E 84,0 90,6 119
Csv- Immunglobulin G 39,4 42,5 55,9
U- Immunglobulin G 39,4 42,5 55,9
S- Immunglobulin G 39,4 42,5 55,9
S- Immunglobulin G, subklasser/st 186 200 263
S- Immunglobulin M 39,4 42,5 55,9
U- Immunglobulinkedjor lätta 207 224 294
  Influensa + RSV 1169 1261 1659
S/P- IL-6 276 298 392
Pt- Iohexolclearance, mätning och beräkning 267 288 378
Pt- Iohexolclearance, belastning, mätning och beräkning  534 576 758
P- Isopropanol 119 128 168

 

Till början

   

J

Prov Intern Vårdval Extern
S- Järn 12,7 13,7 18,0

 

Till början

   

K

Prov Intern Vårdval Extern
U- Kannabinoid (sålln) 54,5 58,9 77,4
S- Kalium 12,7 13,7 18,0
tU- Kalium 12,7 13,7 18,0
Dv- Kalium 12,7 13,7 18,0
F- Kalprotektin 288 311 409
S- Kappakedja(Ig)fri/Lambdakedja(Ig)fri och Kappa/Lamda-kvot 714 771 1015
S- Karbamzepin 113 122 160
S- Kardiolipin-ak 202 218 287
S- Klorid 12,7 13,7 18,0
Dv- Klorid 12,7 13, 18,0
S- Kobalamin 64,9 70,0 92,1
U- Kokain (sålln) 54,5 58,9 77,4
S- Kolesterol 12,7 13,7 18,0
P- Komplement C3 76,3 82,3 108
P- Komplement C4 76,3 82,3 108
U- Konkrement 292 315 415
S- Kortisol 69,9 75,4 99,3
S- Kreatinin 12,7 13,7 18,0
U- Kreatinin 12,7 13,7 18,0
Dv- Kreatinin 12,7 13,7 18,0
Pt- Kreatininclearance (korr) 40,7 43,9 57,8
Ledv- Kristaller 65,5 70,7 93,0
S- Kromogranin A 414 447 588
P-/S- Kryoglobulin 236 255 335

 

Till början

   

L

Prov Intern Vårdval Extern
P- Laktat 76,3 82,3 108
Csv- Laktat 76,3 82,3 108
S- LD 12,7 13,7 18,0
Pkv- LD-kvot 12,7 13,7 18,0
S- LDL-kolesterol 23,1 24,9 32,8
Pt- Laktostolerans 589 635 836
Pt- Laktosbelastning med vätgasanalys 1836 1981 2607
S- Lamotrigin 134 145 190
Ledv- Leukocyter 42,5 45,9 60,4
Dv- Leukocyter 42,5 45,9 60,4
S- LH 73,6 79,4 105
fS- Lipidstatus 48,5 52,3 68,8
S- Litium 40,7 43,9 57,8

 

Till början

   

M

 Prov Intern Vårdval Extern
U- 3-Metoxyadrenalin 140 151 198
U- 3-Metoxynoradrenalin 140 151 198
S- Magnesium 50,9 54,9 72,2
P- Metanol 119 128 168
B- Methemoglobin 76,3 82,3 108
S- Metotrexat 833 898 1182
S- Metylmalonat 276 298 392
S- M-komponent 466 503 662
U- M-komponent 466 503 662
P- Mononucleostest 53,0 57,2 75,3
P- Myoglobin 191 206 271

 

Till början

   

N

Prov Intern Vårdval Extern
S- Natrium 12,7 13,7 18,0
Dv- Natrium 12,7 13,7 18,0
tU- Natrium 12,7 13,7 18,0
U- Natrium 12,7 13,7 18,0
B- Neutrofila 31,8 34,3 45,1
S- non-HDL 25,4 27,4 36,0
tU- Noradrenalin 134 145 190
F- Norovirus 1066 1150 1513
P- NT-proBNP 205 221 291

 

Till början

   

 O

 Prov Intern Vårdval Extern
U- Opiater (sålln) 54,5 58,9 77,4
S- Orosomukoid 39,4 42,5 55,9
S- Osmolalitet 92,9 100 132
U- Osmolalitet 92,9 100 132

 

Till början

   

P

Prov Intern Vårdval Extern
S- Pankreasamylas 12,7 13,7 18,0
S- PAPP-A (ingår i CUB) 142 154 202
S- Paracetamol 134 145 190
U- pH 61,1 66,0 86,8
P- PK (INR) 47,1 50,8 66,8
S- Progesteron 74,1 80,0 105
P- Prokalcitonin 213 230 302
S- Prolaktin 74,1 80,0 105
U- Propoxyfen (sålln) 63,6 68,6 90,2
U- Protein HC 54,5 58,9 77,4
S- Proteinprofil 253 273 360
Csv- Proteinprofil 426 460 605
U- Proteinprofil 327 353 464
S- PSA 57,1 61,6 81,1
S- PSA, fritt/total kvot 40,8 44,0 58,0
P- PTH (Paratyrin)  191 206 271

 

Till början

   

R

Prov Intern Vårdval Extern
B- Reticulocyter 50,8 54,9 72,2
S- Reumatoid faktor 100 108 143

 

Till början

   

S

Prov Intern Vårdval Extern
S- Salicylat 134 145 190
U- Sediment 113 122 160
S- SHBG 107 115 152
SemP- Spermaundersökning efter vasectomi 190 205 269
SemP- Spermaundersökning, basal 352 380 500
SemP- Spermaundersökning, morfologi index 72,5 78,2 103
SemP- Spermaundersökning-Biokemi (Zink, Fruktos) 95,2 103 135
SemP- Spermaundersökning-vitalitetstest (levande spermier) 31,1 33,5 44,1
SemP- Spermieantikroppar 231 250 329
SemP- Spermiepreparation före insemination 929 1002 1319
B- SR 34,3 37,1 48,8
S- S 100 B 609 657 865
Svalg-
sekret-
Strep A 68,6 74,0 97,4
Pt Svett-Klorid 933 1007 1325
aB- Syrabasstatus inklusive laktat 82,0 88,5 116
kB- Syrabasstatus inklusive laktat 82,0 88,5 116
vB- Syrabasstatus 76,3 82,3 108

 

Till början

   

 T

 Prov Intern Vårdval Extern
S- T3, fritt 45,8 49,5 65,1
S- T4, fritt 45,8 49,5 65,1
B- Takrolimus 320 345 454
S- Testosteron 102 110 145
S- Tobramycin 62,6 67,6 88,9
S- TPO 175 189 249
S- TRAK 286 309 406
U- Tramadol (sålln) 54,5 58,9 77,4
S- Transferrin 40,7 43,9 57,8
S- Transferrin-receptor 134 145 190
S- Transglutaminas 197 213 280
S- Transtyretin 76,3 82,3 108
S- Triglycerider 12,7 13,7 18,0
P- Troponin T 160 173 227
S- Tryptas 400 431 568
S- TSH (Tyrotropin) 45,8 49,5 65,1

 

Till början

   

U

Prov Intern Vårdval Extern
S- Urat 12,7 13,7 18,0
tU- Urat 12,7 13,7 18,0
S- Urea 12,7 13,7 18,0
tU- Urea 12,7 13,7 18,0
Dv- Urea 12,7 13,7 18,0
Pt- Ureaclearance (korr) 45,8 49,5 65,1
U- Urin-Status (Alb- Ery- Leuko- Glukos- Acetoacetat- Nitrit-) remsa  13,9 15,1 19,8

 

Till början

   

V

Prov Intern Vårdval Extern
S- Valproat 106 114 151
S- Vancomycin 62,6 67,6 88,9
S- Vanillinmandelat 279 302 397
S- Vitamin D (25-OH) 122 131 173

 

Till början

   

Z

Prov Intern Vårdval Extern
S- Zink 49,9 53,9 70,9

 

Till början

   

Ö

Prov Intern Vårdval Extern
S- Östradiol 127 137 180

 

Till början

   

Övriga tjänster

Intern Vårdval Extern
Benmärgsutstryk 251 271 357
BMI     52,0
Provtagning på vårdavdelning 154    
Provtagning i primärvård och på provtagningscentral   70,8 70,8
Övervakning av urinprovtagning droger 185 185 185
Utlämning av scattergram 56,2 60,6 79,8

 

Prislista för laboratoriemedicin

2017-01-01

Frågor om prislistan

Veronica Gutegård
Områdeschef kemilaboratoriet Jönköping

Provtagningshandbok klinisk kemi

Prislista Intern gäller för laboratorieservice inom specialistvård med fast abonnemang.

Prislista Vårdval gäller för laboratorieservice inom vårdval för primärvården.

Prislista Extern gäller för laboratorieservice för övriga kunder = vårdenheter vid landsting utanför Region Jönköpings län, kommuner, statliga myndigheter, företag med mera.

Uppdaterad: 2017-03-30
Lisa Larsson, Medicinsk diagnostik