Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Provtagning för blododling

Provtagningsmateriel:

 • Aerob blododlingsflaska     (grön hatt)
  Anaerob blododlingsflaska (orange hatt)
  PediBact-flaska - för barn   (gul hatt)
 • Venprovtagningsset ("butterfly"-nål med slang). 
  För barn och särskilt svårstuckna patienter finns ett venprovtagningsset med finare nål.
 • BactT/Alert-hållare för blododlingsflaska / insats för provtagning med vanliga Vacutainer-rör.
 • Klorhexidinsprit (5mg/ml) eller motsvarande medel (70% isopropanolalkohol)
 • Kompresser
 • Skyddshandskar

Provtagningsteknik

Förberedelser

 • Kontrollera flaskorna: titta på "tabletten" i flaskans botten - denna skall vara grön; om den är gul skall flaskan kasseras.
 • Flaskornas etiketter är försedda med volymindikeringsstreck, 5 ml mellan varje streck. Markera ett streck för 10 ml (0.5-4 ml för barn).
 • Skruva i venprovtagningssetets adapter i den desinficerade BactT/Alert-hållaren (desinfektion mellan användningarna antingen i spol- eller diskdesinfektor eller kemiskt med M-ytdesinfektion).
 • Tag av plasthatten från flaskorna, desinfektera gummimembranet med klorhexidinsprit eller motsvarande. Låt spriten avdunsta.

Huddesinfektion

Desinfektera huden runt punktionsstället omsorgsfullt med klorhexidinsprit eller motsvarande, som appliceras flödigt under c:a 1 min och sedan får lufttorka - inverkningstiden måste vara minst 1 min.

Venpunktion

Använd skyddshandskar.

Vik ihop butterfly-nålens "vingar" med de räfflade sidorna utåt. Avlägsna nålskyddet, punktera venen. Om så önskas kan kanylen fixeras genom att tejpa vingspetsarna. När blod börjar rinna i slangen - det rinner sakta till en början eftersom slangen är sluten i andra ändan - pressas BactT/Alert-hållaren över en upprättstående BactT/Alert flaska. Vacutainer-nålen perforerar då gummimembranet och blodet rinner snabbt ned i flaskan pga undertryck i denna. Flaskan skall stå lägre än punktionsstället.
Den rekommenderade mängden är 10 mL, ej mer, men undertrycket i flaskan gör att betydligt mer blod kan dras. Man måste alltså passa blodvolymen - antingen genom att titta på märkningen på etiketten eller genom att titta på en märkning (skåra) på BactT/Alert - hållaren. Tag bort flaskan då 10 ml blod sugits in. Fortsätt med nästa flaska.

Övriga blodprover vid samma tillfälle

När blod tagits för odling till BactT/Alert flaskorna kan ytterligare blodprov tas till vanliga Vacutainer rör. Använd då insatsen till BactT/Alert hållaren.

Provtagningsordning:

 1. Stickställe 1 Aerob blododlingsflaska I
 2. Anaerob blododlingsflaska I
 3. Blodprov i Vacutainer-rör
 4. Stickställe 2 Aerob blododlingsflaska II
 5. Anaerob blododlingsflaska II

Undvik stickskador!

När provtagningen är klar och adaptern skruvats ur hållaren har man en slang med vass kanyl i ena ändan och en täckt, men ev blodig kanyl i andra ändan. Denna skall föras ned i kanylburk.

- Ha alltid kanylburken nära till hands - den skall tas med till patienten på stickvagn/ korg. Se lokala anvisningar i Landstingets Intranät, Hälso- och sjukvård, Smittskydd/Vårdhygien. Kanyllocket tas bort så att burkens hål blir så stort som möjligt.

- Ta tag i båda "nåländarna" och för ner dessa först i kanylburken - slangen petas ner efteråt

- Sätt ALDRIG tillbaka plastskyddet på nålen!

Märkning av flaskorna

2 blododlingar, dvs 2 flaskpar kan beställas på samma pappersremiss. Tag streckkods-etiketter från remissen och sätt dem på flaskorna. I LabRos kan upp till tre blododlingar beställas. Etiketterna sätts längs med flaskan.

 

Vid känd eller misstänkt blodsmitta märks såväl remiss som blododlingsflaskor med etikett Blodsmitta. Prov från primärt sterila lokaler kan sprutas ned i blododlingsflaskor. Vi rekommenderar i första hand den aeroba flaskan. Vid stark misstanke om anaeroba bakterier bör även anaerob flaska användas.

Likvor, ledvätska och pleurapunktat

Prov skall dock alltid även medsändas i sterilt rör. Direktmikroskopi och eventuell antigenpåvisning är annars inte möjlig.

Uppdaterad: 2015-03-02
Veronica Hanson, Medicinsk diagnostik