Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Urin

Normalt är urinvägarna sterila med undantag för yttersta delen av uretra, som är koloniserad med bakterier från huden, tarmen och slidan.

För att undvika förorening av kastat prov låter man första portionen urin skölja bort uretra-floran innan själva provet samlas. Så lång blåsinkubationstid som möjligt är önskvärd (minst 4 tim, helst morgonurin). Då har bakterierna i urinblåsan vuxit till och dominerar över eventuell normalflora. Vid pyelonefrit-misstanke behövs detta inte.

Om man vill minimera kontamination väljer man tappat prov eller, i synnerhet hos spädbarn, blåspunktion.

Se även tuberkulos.

Remiss

Beställ i ruta Urinodling. Remissuppgifterna är viktiga för bedömningen!
Ange typ av urinprov (kastat prov, tappat prov etc), frågeställning, symtom samt eventuell KAD eller antibiotikabehandling. Ange också blåsinkubationstid liksom resultatet av eventuell nitrittest.

RoS: Kategori Bakterier, Svamp/Urin. Alla uppgifter som efterfrågas är viktiga för bedömningen.

Urinprov - kastat prov

Provtagningsmateriel

Plastbägare
Skruvkorksrör

Provtagning

Vuxna som tar provet själva el större barn: För isär blygdläpparna respektive dra tillbaka förhuden och påbörja urineringen. För därefter in plastbägaren i urinstrålen och samla c:a 15 mL urin (sk mittstråleurin). Häll omedelbart efter vattenkastningen över urinen i skruvkorksröret, fyll röret till 8 mL. Sätt röret direkt i kyl.
Blöjbarn: Säkrast tas provet genom blåspunktion. Prov kan också tas i urin-uppsamlingspåse som fästs på barnet efter tvätt med ljummet vatten. Se till barnet 4 ggr/tim så att urinen snabbt kan föras över till skruvkorksröret (fyll röret till 8 mL). Sätt röret direkt i kyl.
Sängliggande patient: Med blygdläpparna åtskilda respektive förhuden tillbakadragen får patienten börja urinera i t ex rondskål. För in plastbägaren i urinstrålen och samla c:a 15 mL urin. Häll omedelbart efter vattenkastningen över urinen i skruvkorksröret, fyll röret till 8 mL. Sätt röret direkt i kyl. Vid blödning eller flytning används kompress eller tampong för att undvika förorening av provet.

 

Urinprov - tappat prov eller blåspunktat


Provtagningsmateriel

Kanyl, spruta och desinfektionsmedel
Skruvkorksrör

Provtagning

Blåspunktion: Tillämpas framför allt vid provtagning på spädbarn. Provet tas genom suprapubisk aspiration. För omedelbart över urinen (fyll röret till 8 mL) till skruvkorksröret och ställ i kyl.
Kateterisering: I samband med kateterisering samlas urin för odling. Anesteserande glidmedel får ej innehålla desinfektionsmedel. För direkt över och fyll röret till 8 mL urin till skruvkorksröret och ställ i kyl.
KAD-prov: Slangen till urinuppsamlingspåsen stängs av 1 timme före provtagning. Efter desinfektion kan katetern punkteras nedanför förgreningsstället med en steril spruta. Helsilikon-kateter tål inte alltid punktion, kontakta tillverkaren för information!
Samla upp och fyll röret till 8 mL urin, för över till skruvkorksröret och ställ genast i kyl.

Transport

Förvara och transportera provet i kyla. Urinprov måste hållas kylt för att mängden bakterier i provet ska förbli oförändrad från provtagning till utodling.

Svar/bedömning

Analystid 1-4 dagar.
Relevanta fynd kvantiteras och svaras med resistensmönster. Vid växt av flera stammar bedöms deras mängd och signifikans vilket kommenteras i svaret. Remissuppgifterna är viktiga för bedömningen!


Detta dokument hålls uppdaterat på webben, varför utskrift inte kan garanteras vara aktuell.

Provtagningshandbok mikrobiologi

Innehållsförteckning
Sökord A-Ö
Reviderad 2009-10-02

Instruktion för provtagning

Blankett till patient

 

 

Swedac, ackrediterad analys

 

 

Uppdaterad: 2015-09-22
Diana Karlquist, Medicinsk diagnostik