Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Allmänodling

Allmän odling på prov från diverse lokaler: alla sorters sår, bett, abscess, fistel, myosit.

Se även provtagningshandbok för anaerob odling, biopsi, vävnad, punktat.

Remiss

Papper: Beställ i rutan Allmän bakteriologisk odling. Utförliga remissuppgifter är extra viktigt för dessa prov! Ange vad provet utgörs av och varifrån det är taget. Beskriv infektionens art, utbredning, relevant sjukdomshistoria i övrigt samt eventuell antibiotikabehandling.
ROS: Kategori Bakterier, svamp/Hud och mjukdelar. Ange kliniska data samt provmaterial och provlokalisation. Ange även eventuell antibiotikabehandling.

Provtagningsmateriel

Copan provtagningsset
Spruta, kanyl och desinfektionsmedel
Skruvkorksrör
(Aerob och anaerob blododlingsflaska)

 Provtagningsmaterial Copan-rör

Provtagning


Sårinfektioner
Ta prov med provtagningspinne som stoppas i Copanrör.

Sår med kontaminerande bakterier ("smetiga sår")
Gör rent såret noggrant med vatten eller koksalt före provtagningen så att de kontaminerande bakterierna reduceras. Ta prov med provtagningspinne från området mellan frisk och infekterad vävnad. Gör sedan som ovan.

Torra sår eller eksem
Fukta provtagningspinnen med koksalt före provtagningen.

Abscesser
Aspirera abscessinnehåll, byt kanyl och spruta ner materialet i skruvkorksrör (bäst!) eller blododlingsflaskor (acceptabelt).

Jästsvamp
Om odling för jästsvamp önskas, ange i så fall detta i anamnesen.

Transport

Copanrör med pinne samt skruvkorksrör förvaras och transporteras i kyla.
Blododlingsflaskor förvaras och transporteras i rumstemperatur.

Svar/bedömning

Analystid 2-7 dagar. Relevansen av olika bakteriefynd - patogener, normalflora eller förorening - bedöms med hjälp av lämnade remissuppgifter. Då avgörs om art- och resistensbestämning ska utföras. För att utbytet av undersökningen skall bli så bra som möjligt fordras därför utförliga och relevanta remissuppgifter!


Detta dokument hålls uppdaterat på webben, varför utskrift inte kan garanteras vara aktuell.

Provtagningshandbok mikrobiologi

Innehållsförteckning
Sökord A-Ö
Reviderad 2014-12-23

 

Swedac, ackrediterad analys

 

Uppdaterad: 2015-06-09
Diana Karlquist, Medicinsk diagnostik