Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Obduktion barn < 1 år

Foster från graviditetsvecka 22 + 0 och framåt benämns ”barn” och ska inte skickas in till patologilaboratoriet. Transporteras sker till bårhuset enligt samma rutin som en vuxen avliden person. Vid obduktion ansvarar bårhuspersonal för transport till obduktionsavdelningen. Remiss "Obduktion" ska användas. På remissen ska rutan "Anhörig meddelad" vara ifylld och datum för dödsfall vara noterat. På remissen anges barnets egna personnummer som ID. Löpnummer och moderns personnummer ska finnas noterat på remissen. För placentahantering, se ”provtagningsanvisningar för placenta och foster”.

Anamnesinformation ska innehålla uppgifter om:

 • Gestationsålder
 • Förlopp vid aktuell graviditet
 • HCG normalt/avvikande
 • Eventuellt utförda provtagningar på placentan
 • Eventuella sjukdomar hos modern
 • Eventuella abnormiteter vid tidigare graviditeter.

Vid följande frågeställningar behövs undersökning av fostret innan det skickas för obduktion:

 • CNS-missbildningar/misstanke: MRT
 • Skelettmissbildningar eller hydrops fetalis/eventuellt andra missbildningar: Helkroppröntgen
 • Komplexa hjärtmissbildningar och hydrops fetalis: Ultraljudutlåtande
 • Genetiska syndrom och hydrops fetalis: Se mikrobiologens provtagningsanvisningar
 • Vid infektionsmisstanke: Se mikrobiologens provtagningsanvisningar

(Ovanstående enligt Riktlinjer för perinatal obduktion, Huddinge universitetssjukhus)

Kontaktperson logistikfrågor: Karolin Dahlgren, obduktionstekniker/biomedicinsk analytiker Kontaktperson medicinska frågor: Ute Engel, överläkare.

Uppdaterad: 2017-03-09
Gerd Rosén, Patologilaboratoriet, Psykiatri rehab o diagnostik