Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Rektumamputat/resektat

En makroskopisk bedömning av rektumamputat/resektat är önskvärd och görs av tarmkirurg och patolog tillsammans på avdelningen för klinisk patologi vardagar mellan kl 07:00 – 16:00.

 Övrig tid läggs preparatet i 4 % Formaldehyd.

Provtagningshandbok klinisk patologi

Innehållsförteckning

Reviderad 2016-12-02

Uppdaterad: 2016-12-05
Gerd Rosén, Medicinsk diagnostik