Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Gallgångarnas cytologi - borstprov

Tillbehör

Objektglas med mattrand, 2 – 4 stycken, märkta med patientens tiosiffriga personnummer och namn samt lokalisation. Om hela namnet inte får plats är initialer ett minimikrav. Använd blyertspenna.

Objektglaskasett.

Provet beställs i ROS under cytologi allmän.


Om beställning på PAD/CYT remiss  ange:

  • Typ av preparat

  • Lokalisation, adekvat anamnes och frågeställning

  • Datum för ingrepp, inremitterande läkare och enhet

  • Prioritet

 

Utförande

Provmaterial stryks ut tunt på objektsglasen direkt från borsten. Låt glasen lufttorka.
Placera dessa i objektsglaskasett märkt med provtagningsunderlag vid beställning i  ROS (vid pappersremiss patientetikett med namn och personnummer).
Provet förvaras i rumstemperatur.

Prov lämnas till klinisk patologi

Innehållsförteckning

Reviderad 2016-12-02

Uppdaterad: 2016-12-02
Gerd Rosén, Patologilaboratoriet, Psykiatri rehab o diagnostik