Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Immunofluorescensundersökning av hudbiopsier

Vävnadstransportmedel Michels lösning eller Zeus lösning. Förvaras i kylskåp till transport. Provet kan skickas alla dagar.

Dessa prover skickas till:
Universitetssjukhuset MAS
Klinisk patologi och cytologi
205 02 Malmö

Vid frågor angående provhantering kontaktas  IF-laboratoriet, tel 040-33 14 80 alternativt patologlaboratoriet, reception tel 040 - 33 14 02.

 


Detta dokument hålls uppdaterat på webben, varför utskrift inte kan garanteras vara aktuell.

Provtagningshandbok klinisk patologi

Innehållsförteckning
Reviderad 2016-12-02

Uppdaterad: 2016-12-05
Gerd Rosén, Patologilaboratoriet, Psykiatri rehab o diagnostik