Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Obduktion vuxna och barn >1 år

Innan obduktion begärs ska läkare på klinisk patologi kontakas, tel 036 - 32 24 50. Gäller inte för dödsfall inom Länssjukhuset Ryhov.

Obduktion beställes i ROS.

Pappersremiss "Obduktion". På remissen ska rutan "Anhörig meddelad" vara ifylld och datum för dödsfall vara noterat. Efter överenskommelse om obduktion kan remiss sändas med fax, 036-32 24 95.
Inom Länssjukhuset Ryhov skickas obduktionsremiss och eventuella journalhandlingar med lättgods till patologavdelningen.

Om journalhandlingar inte finns tillgängliga i Cosmic ska de skickas till patologavdelningen. Journalhandlingar och eventuell obduktionsremiss (papper) som åtföljer kroppen ska läggas i kuvert som märks med personnummer och namn samt klistras igen.

Det är viktigt att kroppen åtföljs av korrekt och fullständigt ifylld bårhusjournal så att bårhuspersonalen vet om obduktion ska utföras och var.

Vid behov av ytterligare information kan klinisk patologi kontaktas måndag - torsdag mellan klockan 07:30 - 16:30 och fredag 07:30 - 16:15.

 


Detta dokument hålls uppdaterat på webben, varför utskrift inte kan garanteras vara aktuell.

 

 

Provtagningshandbok klinisk patologi

Innehållsförteckning

2016-12-02

Uppdaterad: 2016-12-05
Gerd Rosén, Patologilaboratoriet, Psykiatri rehab o diagnostik