Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Anamnes

Remiss PAD/CYT

I fältet för "Anamnes och Prov/Lokalisation" ska alla uppgifter som kan vara av värde för den makroskopiska och den mikroskopiska bedömningen anges. Här ska klart framgå:
- vilken typ av vävnad som skickats
- lokalisation, även höger/vänster  (t ex hals höger).
- klart formulerad frågeställning.

Patientidentitet och anamnes bör vara maskinskriven.

För benmärgsprover ska alltid blodstatus anges.

Remiss CERVIXCYTOLOGI / GYNEKOLOGISK CELLPROVSKONTROLL

I fältet "Anamnes och status" ska datum för sista menstruation (SM) anges och aktuella rutor kryssas i. Dessa uppgifter är av betydelse för bedömningen.

Remiss OBDUKTION

I fältet för "Anamnes" ska alla uppgifter anges som kan vara av värde för obduktionen. Om journalhandlingar inte finns i tillgängliga i Cosmic ska de skickas till patologavdelningen.
Rutan för "Anhörig meddelad" ska vara ifylld. Patientens dödsdatum ska noteras på remissen.
 


Detta dokument hålls uppdaterat på webben, varför utskrift inte kan garanteras vara aktuell.

 

Provtagningshandbok klinisk patologi

Innehållsförteckning
Reviderad 2016-12-02

Uppdaterad: 2016-12-05
Gerd Rosén, Medicinsk diagnostik